1100 zł brutto, ile to netto?

 

838.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 107.36 zł
Składka rentowa 16.5 zł
Składka chorobowa 26.95 zł
Składka zdrowotna 85.43 zł
Zaliczka na podatek 25 zł

800.32 zł
netto (na rękę)

950 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 107.36 zł
Składka rentowa 16.5 zł
Składka chorobowa 26.95 zł
Składka zdrowotna 85.43 zł
Zaliczka na podatek 63.44zł

950.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 149.6 zł

894 zł
netto (na rękę)VAT 23% 206 zł

Umowa o pracę

838.76
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1100 = 107.36 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1100 = 16.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1100 = 26.95 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 150.81 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1100 - 150.81 = 949.19 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 949.19 * 9% = 85.43 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 949.19 * 7,75% = 73.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 150.81 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1100 zł - 150.81 zł - 111.25 zł = 838 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 838 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (838 * 7%) - 46,33 zł = 98.7 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 98.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 949.19 * 7,75 % = 73.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 838 zł - 73.56 zł = 25 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 150.81 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 85.43 zł

  Zaliczka na podatek - 25 zł

  Wynagrodzenie netto: 1100 zł - 150.81 zł - 85.43 zł -25 zł = 838.76 zł

Umowa zlecenie

800.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 107.36 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.95 zł
Razem składki ZUS 150.81 zł
Koszty uzyskania 20% 189.838 zł
Podstawa opodatkowania 759 zł
Zaliczka na podatek 63.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 73.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 85.43 zł
Kwota netto (na rękę) 800.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 950 zł

Umowa o dzieło

950.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1006.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 950.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1100 zł
Podstawa opodatkowania 550 zł
Koszty uzyskania 550 zł
Podatek do US 17% 93.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1006.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1100 zł
Podstawa opodatkowania 220 zł
Koszty uzyskania 880 zł
Podatek do US 17% 149.6 zł
Kwota netto (na rękę) 950.4 zł

Umowa B2B

894
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1100 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 894 Sprawdzenie działania: 894 netto * 23% = 206 (to nasza kwota VAT) 894 netto + 206 VAT = 1100 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1100 zł
Podatek VAT 23 % 206
Kwota netto 894 zł

  Frazy powiązane:

 • 1100 brutto ile to netto
 • 1100 brutto
 • 1100 brutto ile to netto 2015
 • 1100 brutto ile to netto emerytura 2019
 • czy kwota 1100 dodatkowej emerytury to kwota brutto
 • brutto 1100 ile na rękę
 • 1100 brutto ile netto
 • 1100 zł brutto ile to netto
 • 1100 brutto ile to netto 2017
 • 1100zl brutto
 • 1100 brutto to ile netto
 • 1100 zl brutto ile to netto
 • 1100 brutto ile to netto 2016
 • RENTA NETTO 1100ZŁ ILE TO BRUTTO
 • 1100
 • renta 1100 brutto ile to netto
 • 1100 brutto ile netto 2017
 • 1100 ile to netto
 • 1100 brutto czy netto
 • emrytura 1100 brutto ile n reke

Najciekawsze: