1100 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

832.76
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1100 = 107.36 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1100 = 16.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1100 = 26.95 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 150.81 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1100 - 150.81 = 949.19 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 949.19 * 9% = 85.43 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 949.19 * 7,75% = 73.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 150.81 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1100 zł - 150.81 zł - 111.25 zł = 838 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 838 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (838 * 18%) - 46,33 zł = 104.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 104.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 949.19 * 7,75 % = 73.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 838 zł - 73.56 zł = 31 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 150.81 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 85.43 zł

  Zaliczka na podatek - 31 zł

  Wynagrodzenie netto: 1100 zł - 150.81 zł - 85.43 zł -31 zł = 832.76 zł


  Frazy powiązane:

 • 1100 brutto ile to netto
 • 1100 brutto ile to netto 2015
 • 1100 brutto
 • 1100 brutto ile netto
 • 1100 brutto ile to netto 2017
 • 1100zl brutto
 • 1100 zł brutto ile to netto
 • 1100 brutto ile to netto 2016
 • 1100
 • 1100 zl brutto ile to netto
 • 1100 brutto ile netto 2017
 • 1100 brutto to ile netto
 • umowa zlecenie 1100 brutto ile netto
 • 1100 ile to netto
 • 1100 bruto na reke ile to jest
 • 1100 brutto 2016
 • 1100zl brutto ile to netto
 • pensja 1100 brutto
 • ile vat z umowy o pracę 1100
 • pierwsza wypłata 1100

Najciekawsze: