1089 zł brutto, ile to netto?

 

831.13 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 106.2864 zł
Składka rentowa 16.335 zł
Składka chorobowa 26.6805 zł
Składka zdrowotna 84.57 zł
Zaliczka na podatek 24 zł

792.96 zł
netto (na rękę)

941 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 106.2864 zł
Składka rentowa 16.335 zł
Składka chorobowa 26.6805 zł
Składka zdrowotna 84.57 zł
Zaliczka na podatek 62.17zł

940.896 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 148.104 zł

885 zł
netto (na rękę)VAT 23% 204 zł

Umowa o pracę

831.13
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1089 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1089 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1089 = 106.2864 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1089 = 16.335 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1089 = 26.6805 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 149.3019 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1089 - 149.3019 = 939.6981 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 939.6981 * 9% = 84.57 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 939.6981 * 7,75% = 72.83 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1089 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 149.3019 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1089 zł - 149.3019 zł - 111.25 zł = 828 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 828 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (828 * 7%) - 46,33 zł = 97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 939.6981 * 7,75 % = 72.83 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 828 zł - 72.83 zł = 24 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1089 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 149.3019 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 84.57 zł

  Zaliczka na podatek - 24 zł

  Wynagrodzenie netto: 1089 zł - 149.3019 zł - 84.57 zł -24 zł = 831.13 zł

Umowa zlecenie

792.96
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 106.2864 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.335 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.6805 zł
Razem składki ZUS 149.3019 zł
Koszty uzyskania 20% 187.93962 zł
Podstawa opodatkowania 752 zł
Zaliczka na podatek 62.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 72.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 84.57 zł
Kwota netto (na rękę) 792.96 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 941 zł

Umowa o dzieło

940.896
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1089 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 996.435 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 940.896 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1089 zł
Podstawa opodatkowania 544.5 zł
Koszty uzyskania 544.5 zł
Podatek do US 17% 92.565 zł
Kwota netto (na rękę) 996.435 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1089 zł
Podstawa opodatkowania 217.8 zł
Koszty uzyskania 871.2 zł
Podatek do US 17% 148.104 zł
Kwota netto (na rękę) 940.896 zł

Umowa B2B

885
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1089 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 885 Sprawdzenie działania: 885 netto * 23% = 204 (to nasza kwota VAT) 885 netto + 204 VAT = 1089 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1089 zł
Podatek VAT 23 % 204
Kwota netto 885 zł

  Frazy powiązane:

 • 1089 zł ile to netto
 • 1089 brutto ile to netto
 • 1089 brutto ile netto

Najciekawsze: