1073 zł brutto, ile to netto?

 

819.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 104.7248 zł
Składka rentowa 16.095 zł
Składka chorobowa 26.2885 zł
Składka zdrowotna 83.33 zł
Zaliczka na podatek 23 zł

781.32 zł
netto (na rękę)

927 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 104.7248 zł
Składka rentowa 16.095 zł
Składka chorobowa 26.2885 zł
Składka zdrowotna 83.33 zł
Zaliczka na podatek 61.24zł

927.072 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 145.928 zł

872 zł
netto (na rękę)VAT 23% 201 zł

Umowa o pracę

819.56
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1073 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1073 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1073 = 104.7248 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1073 = 16.095 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1073 = 26.2885 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 147.1083 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1073 - 147.1083 = 925.8917 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 925.8917 * 9% = 83.33 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 925.8917 * 7,75% = 71.76 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1073 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 147.1083 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1073 zł - 147.1083 zł - 111.25 zł = 815 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 815 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (815 * 7%) - 46,33 zł = 94.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 94.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 925.8917 * 7,75 % = 71.76 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 815 zł - 71.76 zł = 23 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1073 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 147.1083 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 83.33 zł

  Zaliczka na podatek - 23 zł

  Wynagrodzenie netto: 1073 zł - 147.1083 zł - 83.33 zł -23 zł = 819.56 zł

Umowa zlecenie

781.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 104.7248 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.095 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.2885 zł
Razem składki ZUS 147.1083 zł
Koszty uzyskania 20% 185.17834 zł
Podstawa opodatkowania 741 zł
Zaliczka na podatek 61.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 71.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 83.33 zł
Kwota netto (na rękę) 781.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 927 zł

Umowa o dzieło

927.072
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1073 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 981.795 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 927.072 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1073 zł
Podstawa opodatkowania 536.5 zł
Koszty uzyskania 536.5 zł
Podatek do US 17% 91.205 zł
Kwota netto (na rękę) 981.795 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1073 zł
Podstawa opodatkowania 214.6 zł
Koszty uzyskania 858.4 zł
Podatek do US 17% 145.928 zł
Kwota netto (na rękę) 927.072 zł

Umowa B2B

872
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1073 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 872 Sprawdzenie działania: 872 netto * 23% = 201 (to nasza kwota VAT) 872 netto + 201 VAT = 1073 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1073 zł
Podatek VAT 23 % 201
Kwota netto 872 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/1073