1065 zł brutto, ile to netto?

 

814.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 103.944 zł
Składka rentowa 15.975 zł
Składka chorobowa 26.0925 zł
Składka zdrowotna 82.71 zł
Zaliczka na podatek 22 zł

775.5 zł
netto (na rękę)

920 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 103.944 zł
Składka rentowa 15.975 zł
Składka chorobowa 26.0925 zł
Składka zdrowotna 82.71 zł
Zaliczka na podatek 60.78zł

920.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 144.84 zł

866 zł
netto (na rękę)VAT 23% 199 zł

Umowa o pracę

814.28
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1065 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1065 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1065 = 103.944 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1065 = 15.975 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1065 = 26.0925 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 146.0115 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1065 - 146.0115 = 918.9885 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 918.9885 * 9% = 82.71 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 918.9885 * 7,75% = 71.22 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1065 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 146.0115 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1065 zł - 146.0115 zł - 111.25 zł = 808 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 808 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (808 * 7%) - 46,33 zł = 93.6 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 93.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 918.9885 * 7,75 % = 71.22 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 808 zł - 71.22 zł = 22 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1065 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 146.0115 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 82.71 zł

  Zaliczka na podatek - 22 zł

  Wynagrodzenie netto: 1065 zł - 146.0115 zł - 82.71 zł -22 zł = 814.28 zł

Umowa zlecenie

775.5
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 103.944 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.975 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.0925 zł
Razem składki ZUS 146.0115 zł
Koszty uzyskania 20% 183.7977 zł
Podstawa opodatkowania 735 zł
Zaliczka na podatek 60.78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 71.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 82.71 zł
Kwota netto (na rękę) 775.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 920 zł

Umowa o dzieło

920.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1065 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 974.475 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 920.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1065 zł
Podstawa opodatkowania 532.5 zł
Koszty uzyskania 532.5 zł
Podatek do US 17% 90.525 zł
Kwota netto (na rękę) 974.475 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1065 zł
Podstawa opodatkowania 213 zł
Koszty uzyskania 852 zł
Podatek do US 17% 144.84 zł
Kwota netto (na rękę) 920.16 zł

Umowa B2B

866
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1065 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 866 Sprawdzenie działania: 866 netto * 23% = 199 (to nasza kwota VAT) 866 netto + 199 VAT = 1065 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1065 zł
Podatek VAT 23 % 199
Kwota netto 866 zł

  Frazy powiązane:

 • przrlixznik brutto 1065 ile na reke
 • 1065 brutto ile to netto
 • 1065 brutto ile netto
 • 1065 bruto ile to netto

Najciekawsze: