10500 zł brutto, ile to netto?

 

7470.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1024.8 zł
Składka rentowa 157.5 zł
Składka chorobowa 257.25 zł
Składka zdrowotna 815.44 zł
Zaliczka na podatek 775 zł

7642.19 zł
netto (na rękę)

9072 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1024.8 zł
Składka rentowa 157.5 zł
Składka chorobowa 257.25 zł
Składka zdrowotna 815.44 zł
Zaliczka na podatek 602.82zł

9072 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1428 zł

8537 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1963 zł

Umowa o pracę

7470.01
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 10500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 10500 = 1024.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 10500 = 157.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 10500 = 257.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1439.55 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10500 - 1439.55 = 9060.45 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9060.45 * 9% = 815.44 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9060.45 * 7,75% = 702.18 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 10500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1439.55 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 10500 zł - 1439.55 zł - 111.25 zł = 8949 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8949 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8949 * 7%) - 46,33 zł = 1477.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1477.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9060.45 * 7,75 % = 702.18 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8949 zł - 702.18 zł = 775 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 10500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1439.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 815.44 zł

  Zaliczka na podatek - 775 zł

  Wynagrodzenie netto: 10500 zł - 1439.55 zł - 815.44 zł -775 zł = 7470.01 zł

Umowa zlecenie

7642.19
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1024.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 157.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 257.25 zł
Razem składki ZUS 1439.55 zł
Koszty uzyskania 20% 1812.09 zł
Podstawa opodatkowania 7248 zł
Zaliczka na podatek 602.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 702.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 815.44 zł
Kwota netto (na rękę) 7642.19 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9072 zł

Umowa o dzieło

9072
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 10500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9607.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9072 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10500 zł
Podstawa opodatkowania 5250 zł
Koszty uzyskania 5250 zł
Podatek do US 17% 892.5 zł
Kwota netto (na rękę) 9607.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10500 zł
Podstawa opodatkowania 2100 zł
Koszty uzyskania 8400 zł
Podatek do US 17% 1428 zł
Kwota netto (na rękę) 9072 zł

Umowa B2B

8537
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 10500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8537 Sprawdzenie działania: 8537 netto * 23% = 1963 (to nasza kwota VAT) 8537 netto + 1963 VAT = 10500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 10500 zł
Podatek VAT 23 % 1963
Kwota netto 8537 zł

  Frazy powiązane:

 • 10500 brutto ile to netto
 • 10500 brutto
 • 10500 brutto ile netto
 • 10500 brutto ile to netto 2016
 • 10500 netto
 • 10 500 brutto ile to netto
 • 10500 brutto to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/10500
 • 10500 brutto ile to nettp
 • 10500
 • ile to jes netto 10500 brutto
 • 100500 brutto ile to netto
 • 10500 brutto ile to netto
 • 10570,09 brutto ile netto
 • 10500 brutto to ile na rękę
 • b2b 10500
 • 10500zl brutto ile to netto
 • 10.500 brutto ile to netto oblicz
 • 10500 pln netto ile to brutto
 • 10500 brutto ile to netto 2017