1050 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

797.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1050 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1050 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1050 = 102.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1050 = 15.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1050 = 25.725 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 143.955 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1050 - 143.955 = 906.045 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 906.045 * 9% = 81.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 906.045 * 7,75% = 70.22 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1050 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 143.955 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1050 zł - 143.955 zł - 111.25 zł = 795 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 795 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (795 * 18%) - 46,33 zł = 96.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 96.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 906.045 * 7,75 % = 70.22 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 795 zł - 70.22 zł = 27 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1050 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 143.955 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 81.54 zł

  Zaliczka na podatek - 27 zł

  Wynagrodzenie netto: 1050 zł - 143.955 zł - 81.54 zł -27 zł = 797.51 zł


  Frazy powiązane:

 • 1050 brutto ile to netto
 • 1050 brutto
 • 1050 brutto ile to netto na pol etatu
 • 1050 brutto ile to netto 2017
 • 1050 zl ile to netto
 • 1050 zł brutto ile to netto
 • 1050 ile to netto
 • 1050 brutto na 1/2 etat w 2018 ile netto
 • 1050 brutto ile to netto umowa o prace
 • z1050 brutto ile bedzie netto
 • umowa zlecenie 1050 brutto ile to netto
 • 1050 brutto ile netto umowa o prace
 • 1050brutto
 • w 2018 roku brutto na pół etatu będzie 1050 zł a ile netto?
 • ile to netto z kwoty brutto1050zl przy umowie o prace?
 • slladka zys 1050zl
 • brutto 1050 ile netto na reke
 • wynagr.brutto1050- ile na reke
 • 1050 zl co to za kwota
 • ile na reke z 1050