10250 zł brutto, ile to netto?

 

7293.7 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1000.4 zł
Składka rentowa 153.75 zł
Składka chorobowa 251.125 zł
Składka zdrowotna 796.03 zł
Zaliczka na podatek 755 zł

7460.17 zł
netto (na rękę)

8856 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1000.4 zł
Składka rentowa 153.75 zł
Składka chorobowa 251.125 zł
Składka zdrowotna 796.03 zł
Zaliczka na podatek 588.53zł

8856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1394 zł

8333 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1917 zł

Umowa o pracę

7293.7
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10250 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 10250 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 10250 = 1000.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 10250 = 153.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 10250 = 251.125 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1405.275 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10250 - 1405.275 = 8844.725 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8844.725 * 9% = 796.03 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8844.725 * 7,75% = 685.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 10250 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1405.275 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 10250 zł - 1405.275 zł - 111.25 zł = 8733 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8733 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8733 * 7%) - 46,33 zł = 1440.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1440.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8844.725 * 7,75 % = 685.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8733 zł - 685.47 zł = 755 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 10250 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1405.275 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 796.03 zł

  Zaliczka na podatek - 755 zł

  Wynagrodzenie netto: 10250 zł - 1405.275 zł - 796.03 zł -755 zł = 7293.7 zł

Umowa zlecenie

7460.17
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1000.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 153.75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 251.125 zł
Razem składki ZUS 1405.275 zł
Koszty uzyskania 20% 1768.945 zł
Podstawa opodatkowania 7076 zł
Zaliczka na podatek 588.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 685.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 796.03 zł
Kwota netto (na rękę) 7460.17 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8856 zł

Umowa o dzieło

8856
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 10250 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9378.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10250 zł
Podstawa opodatkowania 5125 zł
Koszty uzyskania 5125 zł
Podatek do US 17% 871.25 zł
Kwota netto (na rękę) 9378.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10250 zł
Podstawa opodatkowania 2050 zł
Koszty uzyskania 8200 zł
Podatek do US 17% 1394 zł
Kwota netto (na rękę) 8856 zł

Umowa B2B

8333
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 10250 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8333 Sprawdzenie działania: 8333 netto * 23% = 1917 (to nasza kwota VAT) 8333 netto + 1917 VAT = 10250 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 10250 zł
Podatek VAT 23 % 1917
Kwota netto 8333 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/10250