10000 zł brutto, ile to netto?

 

7116.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 976 zł
Składka rentowa 150 zł
Składka chorobowa 245 zł
Składka zdrowotna 776.61 zł
Zaliczka na podatek 736 zł

7278.14 zł
netto (na rękę)

8640 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 976 zł
Składka rentowa 150 zł
Składka chorobowa 245 zł
Składka zdrowotna 776.61 zł
Zaliczka na podatek 574.25zł

8640 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1360 zł

8130 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1870 zł

Umowa o pracę

7116.39
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 10000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 10000 = 976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 10000 = 150 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 10000 = 245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10000 - 1371 = 8629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8629 * 9% = 776.61 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8629 * 7,75% = 668.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 10000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 10000 zł - 1371 zł - 111.25 zł = 8518 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8518 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8518 * 7%) - 46,33 zł = 1404.3 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1404.3 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8629 * 7,75 % = 668.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8518 zł - 668.75 zł = 736 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 10000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 776.61 zł

  Zaliczka na podatek - 736 zł

  Wynagrodzenie netto: 10000 zł - 1371 zł - 776.61 zł -736 zł = 7116.39 zł

Umowa zlecenie

7278.14
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 150 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 245 zł
Razem składki ZUS 1371 zł
Koszty uzyskania 20% 1725.8 zł
Podstawa opodatkowania 6903 zł
Zaliczka na podatek 574.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 668.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 776.61 zł
Kwota netto (na rękę) 7278.14 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8640 zł

Umowa o dzieło

8640
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 10000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9150 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8640 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10000 zł
Podstawa opodatkowania 5000 zł
Koszty uzyskania 5000 zł
Podatek do US 17% 850 zł
Kwota netto (na rękę) 9150 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10000 zł
Podstawa opodatkowania 2000 zł
Koszty uzyskania 8000 zł
Podatek do US 17% 1360 zł
Kwota netto (na rękę) 8640 zł

Umowa B2B

8130
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 10000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8130 Sprawdzenie działania: 8130 netto * 23% = 1870 (to nasza kwota VAT) 8130 netto + 1870 VAT = 10000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 10000 zł
Podatek VAT 23 % 1870
Kwota netto 8130 zł

  Frazy powiązane:

 • 10000 brutto ile to netto 2015
 • 10000 brutto ile to netto
 • 10000 brutto ile to netto 2016
 • 10000 brutto ile to netto 2017
 • 10000 brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/10000
 • 10 tys brutto ile to netto
 • miesiecznie kwota wynosi 3161,70.zt 2018
 • 10 000 brutto ile to netto
 • 10 tys brutto ile netto
 • 10000 ile to netto
 • 10 tysięcy brutto ile to netto
 • 10000 brutto ile vat 23
 • 10 000 netto
 • 10 tys brutto miesiecznie
 • 10 000 000 ile to jest
 • 7 tys brutto
 • 10000 brutto to ile netto
 • podatek dochodowy od 10000 zł
 • ile zaplace podatku od pensji 10 000 miesiecznie