10000 zł brutto, ile to netto?

 
7034.39
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 10000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 10000 = 976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 10000 = 150 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 10000 = 245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10000 - 1371 = 8629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8629 * 9% = 776.61 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8629 * 7,75% = 668.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 10000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 10000 zł - 1371 zł - 111.25 zł = 8518 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8518 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8518 * 18%) - 46,33 zł = 1486.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1486.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8629 * 7,75 % = 668.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8518 zł - 668.75 zł = 818 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 10000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 776.61 zł

  Zaliczka na podatek - 818 zł

  Wynagrodzenie netto: 10000 zł - 1371 zł - 776.61 zł -818 zł = 7034.39 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 150 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 245 zł
Razem składki ZUS 1371 zł
Koszty uzyskania 20% 1725.8 zł
Podstawa opodatkowania 6903 zł
Zaliczka na podatek 574 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 669 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 776.61 zł
Kwota netto (na rękę) 7278.39 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8560 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 10000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9100 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8560 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10000 zł
Podstawa opodatkowania 5000 zł
Koszty uzyskania 5000 zł
Podatek do US 18% 900 zł
Kwota netto (na rękę) 9100 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10000 zł
Podstawa opodatkowania 2000 zł
Koszty uzyskania 8000 zł
Podatek do US 18% 1440 zł
Kwota netto (na rękę) 8560 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 10000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8130 Sprawdzenie działania: 8130 netto * 23% = 1870 (to nasza kwota VAT) 8130 netto + 1870 VAT = 10000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 10000 zł
Podatek VAT 23 % 1870
Kwota netto 8130 zł

  Frazy powiązane:

 • 10000 brutto ile to netto 2015
 • 10000 brutto ile to netto
 • 10000 brutto ile to netto 2016
 • 10000 brutto ile to netto 2017
 • 10000 brutto
 • miesiecznie kwota wynosi 3161,70.zt 2018
 • 10 tys brutto ile to netto
 • 10 000 brutto ile to netto
 • 10000 ile to netto
 • 10 tysięcy brutto ile to netto
 • 10000 brutto to ile netto
 • podatek dochodowy od 10000 zł
 • ile zaplace podatku od pensji 10 000 miesiecznie
 • 10 tys brutto ile netto
 • 7 tys brutto
 • kwota zlecenie 150 brutto ile to netto ze skladkami
 • ike zaplace skladki jesli podstawa wymiaru wyniesue 10000
 • 10000 zł brutto ile to netto
 • 10 tys zl zarobku ile podatek
 • jaki zus przy zarobkach 10000zł

Najciekawsze: