1000 zł brutto, ile to netto?

 

768.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 97.6 zł
Składka rentowa 15 zł
Składka chorobowa 24.5 zł
Składka zdrowotna 77.66 zł
Zaliczka na podatek 17 zł

728.11 zł
netto (na rękę)

864 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 97.6 zł
Składka rentowa 15 zł
Składka chorobowa 24.5 zł
Składka zdrowotna 77.66 zł
Zaliczka na podatek 57.13zł

864 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 136 zł

813 zł
netto (na rękę)VAT 23% 187 zł

Umowa o pracę

768.24
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1000 = 97.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1000 = 15 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1000 = 24.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 137.1 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1000 - 137.1 = 862.9 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 862.9 * 9% = 77.66 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 862.9 * 7,75% = 66.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 137.1 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1000 zł - 137.1 zł - 111.25 zł = 752 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 752 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (752 * 7%) - 46,33 zł = 84.08 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 84.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 862.9 * 7,75 % = 66.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 752 zł - 66.87 zł = 17 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 137.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 77.66 zł

  Zaliczka na podatek - 17 zł

  Wynagrodzenie netto: 1000 zł - 137.1 zł - 77.66 zł -17 zł = 768.24 zł

Umowa zlecenie

728.11
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 97.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.5 zł
Razem składki ZUS 137.1 zł
Koszty uzyskania 20% 172.58 zł
Podstawa opodatkowania 690 zł
Zaliczka na podatek 57.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 66.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 77.66 zł
Kwota netto (na rękę) 728.11 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 864 zł

Umowa o dzieło

864
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 915 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 864 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1000 zł
Podstawa opodatkowania 500 zł
Koszty uzyskania 500 zł
Podatek do US 17% 85 zł
Kwota netto (na rękę) 915 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1000 zł
Podstawa opodatkowania 200 zł
Koszty uzyskania 800 zł
Podatek do US 17% 136 zł
Kwota netto (na rękę) 864 zł

Umowa B2B

813
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 813 Sprawdzenie działania: 813 netto * 23% = 187 (to nasza kwota VAT) 813 netto + 187 VAT = 1000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1000 zł
Podatek VAT 23 % 187
Kwota netto 813 zł

  Frazy powiązane:

 • 1000 brutto ile to netto
 • 1000 zł brutto ile to netto
 • 1000 brutto
 • 1000 zl brutto ile to netto
 • 1000 brutto ile netto
 • 1000 zł brutto
 • 1000zl brutto ile to netto
 • 1000 brutto ile to netto 2015
 • 1000 zł netto ile to brutto
 • 1000 brutto ile to netto 2016
 • 1000zl brutto
 • brutto 1000 ile netto
 • 1000 zł brutto ile to netto 2017
 • 15 zl brutto ile to netto
 • umowa zlecenie 1000 zł brutto - ile netto
 • tysiąc złotych brutto ile to netto
 • 1000 zl ile od tego sie placi zusu
 • emerytura 1000zl netto?
 • umowa o dzielo od kwoty 1000 brutto ile na reke
 • 1000zł brutto ile to netto

Najciekawsze: