6100 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

6703.3
(z prawami autorskimi)

7126.17
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7126.17 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6100 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6100 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7126.17 zł
Podstawa opodatkowania 5700.94 zł
Koszty uzyskania 1425.23 zł
Podatek do US 18% 1026.17 zł
Kwota netto (na rękę) 6100 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6703.3 zł
Podstawa opodatkowania 3351.65 zł
Koszty uzyskania 3351.65 zł
Podatek do US 18% 603.3 zł
Kwota netto (na rękę) 6100 zł