4800 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

5274.73
(z prawami autorskimi)

5607.48
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5607.48 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4800.01 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4800 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5607.48 zł
Podstawa opodatkowania 4485.98 zł
Koszty uzyskania 1121.5 zł
Podatek do US 18% 807.48 zł
Kwota netto (na rękę) 4800 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5274.73 zł
Podstawa opodatkowania 2637.36 zł
Koszty uzyskania 2637.37 zł
Podatek do US 18% 474.72 zł
Kwota netto (na rękę) 4800.01 zł