4200 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

4615.38
(z prawami autorskimi)

4906.54
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4906.54 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4200 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4200 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4906.54 zł
Podstawa opodatkowania 3925.23 zł
Koszty uzyskania 981.31 zł
Podatek do US 18% 706.54 zł
Kwota netto (na rękę) 4200 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4615.38 zł
Podstawa opodatkowania 2307.69 zł
Koszty uzyskania 2307.69 zł
Podatek do US 18% 415.38 zł
Kwota netto (na rękę) 4200 zł