4000 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

4395.6
(z prawami autorskimi)

4672.9
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4672.9 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4000 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4672.9 zł
Podstawa opodatkowania 3738.32 zł
Koszty uzyskania 934.58 zł
Podatek do US 18% 672.9 zł
Kwota netto (na rękę) 4000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4395.6 zł
Podstawa opodatkowania 2197.8 zł
Koszty uzyskania 2197.8 zł
Podatek do US 18% 395.6 zł
Kwota netto (na rękę) 4000 zł