3080 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

3384.62
(z prawami autorskimi)

3598.13
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3598.13 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3080 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3080 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3598.13 zł
Podstawa opodatkowania 2878.5 zł
Koszty uzyskania 719.63 zł
Podatek do US 18% 518.13 zł
Kwota netto (na rękę) 3080 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3384.62 zł
Podstawa opodatkowania 1692.31 zł
Koszty uzyskania 1692.31 zł
Podatek do US 18% 304.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3080 zł