3000 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

3296.7
(z prawami autorskimi)

3504.67
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3504.67 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3000 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3504.67 zł
Podstawa opodatkowania 2803.74 zł
Koszty uzyskania 700.93 zł
Podatek do US 18% 504.67 zł
Kwota netto (na rękę) 3000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3296.7 zł
Podstawa opodatkowania 1648.35 zł
Koszty uzyskania 1648.35 zł
Podatek do US 18% 296.7 zł
Kwota netto (na rękę) 3000 zł