2671 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

2935.16
(z prawami autorskimi)

3120.33
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3120.33 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2671 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2671 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3120.33 zł
Podstawa opodatkowania 2496.26 zł
Koszty uzyskania 624.07 zł
Podatek do US 18% 449.33 zł
Kwota netto (na rękę) 2671 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2935.16 zł
Podstawa opodatkowania 1467.58 zł
Koszty uzyskania 1467.58 zł
Podatek do US 18% 264.16 zł
Kwota netto (na rękę) 2671 zł