2670 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

2934.07
(z prawami autorskimi)

3119.16
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3119.16 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2670 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2670 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3119.16 zł
Podstawa opodatkowania 2495.33 zł
Koszty uzyskania 623.83 zł
Podatek do US 18% 449.16 zł
Kwota netto (na rękę) 2670 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2934.07 zł
Podstawa opodatkowania 1467.03 zł
Koszty uzyskania 1467.04 zł
Podatek do US 18% 264.07 zł
Kwota netto (na rękę) 2670 zł