2500 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

2747.25
(z prawami autorskimi)

2920.56
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2920.56 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2500 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2500 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2920.56 zł
Podstawa opodatkowania 2336.45 zł
Koszty uzyskania 584.11 zł
Podatek do US 18% 420.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2500 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2747.25 zł
Podstawa opodatkowania 1373.62 zł
Koszty uzyskania 1373.63 zł
Podatek do US 18% 247.25 zł
Kwota netto (na rękę) 2500 zł