2301 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

2528.57
(z prawami autorskimi)

2688.09
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2688.09 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2301 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2301.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2688.09 zł
Podstawa opodatkowania 2150.47 zł
Koszty uzyskania 537.62 zł
Podatek do US 18% 387.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2301.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2528.57 zł
Podstawa opodatkowania 1264.28 zł
Koszty uzyskania 1264.29 zł
Podatek do US 18% 227.57 zł
Kwota netto (na rękę) 2301 zł