2300 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

2527.47
(z prawami autorskimi)

2686.92
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2686.92 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2300 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2300 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2686.92 zł
Podstawa opodatkowania 2149.54 zł
Koszty uzyskania 537.38 zł
Podatek do US 18% 386.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2300 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2527.47 zł
Podstawa opodatkowania 1263.73 zł
Koszty uzyskania 1263.74 zł
Podatek do US 18% 227.47 zł
Kwota netto (na rękę) 2300 zł