2150 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

2362.64
(z prawami autorskimi)

2511.68
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2511.68 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2150 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2150 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2511.68 zł
Podstawa opodatkowania 2009.34 zł
Koszty uzyskania 502.34 zł
Podatek do US 18% 361.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2150 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2362.64 zł
Podstawa opodatkowania 1181.32 zł
Koszty uzyskania 1181.32 zł
Podatek do US 18% 212.64 zł
Kwota netto (na rękę) 2150 zł