11500 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

12637.36
(z prawami autorskimi)

13434.59
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 13434.59 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11500 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11500.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 13434.59 zł
Podstawa opodatkowania 10747.67 zł
Koszty uzyskania 2686.92 zł
Podatek do US 18% 1934.58 zł
Kwota netto (na rękę) 11500.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 12637.36 zł
Podstawa opodatkowania 6318.68 zł
Koszty uzyskania 6318.68 zł
Podatek do US 18% 1137.36 zł
Kwota netto (na rękę) 11500 zł