101 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

110.99
(z prawami autorskimi)

117.99
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 117.99 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 101 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 101 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 117.99 zł
Podstawa opodatkowania 94.39 zł
Koszty uzyskania 23.6 zł
Podatek do US 18% 16.99 zł
Kwota netto (na rękę) 101 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 110.99 zł
Podstawa opodatkowania 55.49 zł
Koszty uzyskania 55.5 zł
Podatek do US 18% 9.99 zł
Kwota netto (na rękę) 101 zł