100 zł netto, ile to brutto?na umowie o dzieło

109.89
(z prawami autorskimi)

116.82
(bez praw autorskich)

kwota brutto
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 116.82 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 100 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 100 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 116.82 zł
Podstawa opodatkowania 93.46 zł
Koszty uzyskania 23.36 zł
Podatek do US 18% 16.82 zł
Kwota netto (na rękę) 100 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 109.89 zł
Podstawa opodatkowania 54.94 zł
Koszty uzyskania 54.95 zł
Podatek do US 18% 9.89 zł
Kwota netto (na rękę) 100 zł