Emerytura 400 zł brutto, ile to netto?

369
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć emeryturę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć emeryturę netto z brutto?

  • Podstawa opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 400 zł.

    Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi -5 zł.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 36 zł, w tym odliczana od podatku 31 zł

  • Wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie

    Wynagrodzenie netto to: 369 zł