Emerytura 299 zł brutto, ile to netto?

288.09
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć emeryturę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć emeryturę netto z brutto?

  • Podstawa opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 299 zł.

    Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi -16 zł.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 26.91 zł, w tym odliczana od podatku 23.17 zł

  • Wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie

    Wynagrodzenie netto to: 288.09 zł