947 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


861.77
(z prawami autorskimi)

810.632
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 947 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 861.77 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 810.632 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 947 zł
Podstawa opodatkowania 473.5 zł
Koszty uzyskania 473.5 zł
Podatek do US 18% 85.23 zł
Kwota netto (na rękę) 861.77 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 947 zł
Podstawa opodatkowania 189.4 zł
Koszty uzyskania 757.6 zł
Podatek do US 18% 136.368 zł
Kwota netto (na rękę) 810.632 zł

    Frazy powiązane:

  • 947 brutto ile to netto
  • 947zl brutto