913 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


830.83
(z prawami autorskimi)

781.528
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 913 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 830.83 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 781.528 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 913 zł
Podstawa opodatkowania 456.5 zł
Koszty uzyskania 456.5 zł
Podatek do US 18% 82.17 zł
Kwota netto (na rękę) 830.83 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 913 zł
Podstawa opodatkowania 182.6 zł
Koszty uzyskania 730.4 zł
Podatek do US 18% 131.472 zł
Kwota netto (na rękę) 781.528 zł