9000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


8190
(z prawami autorskimi)

7704
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8190 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7704 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9000 zł
Podstawa opodatkowania 4500 zł
Koszty uzyskania 4500 zł
Podatek do US 18% 810 zł
Kwota netto (na rękę) 8190 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9000 zł
Podstawa opodatkowania 1800 zł
Koszty uzyskania 7200 zł
Podatek do US 18% 1296 zł
Kwota netto (na rękę) 7704 zł

    Frazy powiązane:

  • 9000 umowa o dzielo ile to netto