875 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


796.25
(z prawami autorskimi)

749
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 875 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 796.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 749 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 875 zł
Podstawa opodatkowania 437.5 zł
Koszty uzyskania 437.5 zł
Podatek do US 18% 78.75 zł
Kwota netto (na rękę) 796.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 875 zł
Podstawa opodatkowania 175 zł
Koszty uzyskania 700 zł
Podatek do US 18% 126 zł
Kwota netto (na rękę) 749 zł