8500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


7735
(z prawami autorskimi)

7276
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7735 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7276 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8500 zł
Podstawa opodatkowania 4250 zł
Koszty uzyskania 4250 zł
Podatek do US 18% 765 zł
Kwota netto (na rękę) 7735 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8500 zł
Podstawa opodatkowania 1700 zł
Koszty uzyskania 6800 zł
Podatek do US 18% 1224 zł
Kwota netto (na rękę) 7276 zł

    Frazy powiązane:

  • 8500 brutto ile to netto 2017