7500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


6825
(z prawami autorskimi)

6420
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6825 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6420 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7500 zł
Podstawa opodatkowania 3750 zł
Koszty uzyskania 3750 zł
Podatek do US 18% 675 zł
Kwota netto (na rękę) 6825 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7500 zł
Podstawa opodatkowania 1500 zł
Koszty uzyskania 6000 zł
Podatek do US 18% 1080 zł
Kwota netto (na rękę) 6420 zł