7100 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


6461
(z prawami autorskimi)

6077.6
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6461 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6077.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7100 zł
Podstawa opodatkowania 3550 zł
Koszty uzyskania 3550 zł
Podatek do US 18% 639 zł
Kwota netto (na rękę) 6461 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7100 zł
Podstawa opodatkowania 1420 zł
Koszty uzyskania 5680 zł
Podatek do US 18% 1022.4 zł
Kwota netto (na rękę) 6077.6 zł