6150 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


5596.5
(z prawami autorskimi)

5264.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6150 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5596.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5264.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6150 zł
Podstawa opodatkowania 3075 zł
Koszty uzyskania 3075 zł
Podatek do US 18% 553.5 zł
Kwota netto (na rękę) 5596.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6150 zł
Podstawa opodatkowania 1230 zł
Koszty uzyskania 4920 zł
Podatek do US 18% 885.6 zł
Kwota netto (na rękę) 5264.4 zł