5900 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


5369
(z prawami autorskimi)

5050.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5369 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5050.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5900 zł
Podstawa opodatkowania 2950 zł
Koszty uzyskania 2950 zł
Podatek do US 18% 531 zł
Kwota netto (na rękę) 5369 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5900 zł
Podstawa opodatkowania 1180 zł
Koszty uzyskania 4720 zł
Podatek do US 18% 849.6 zł
Kwota netto (na rękę) 5050.4 zł

    Frazy powiązane:

  • 5900 brutto ile netto 2017