5650 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


5141.5
(z prawami autorskimi)

4836.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5650 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5141.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4836.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5650 zł
Podstawa opodatkowania 2825 zł
Koszty uzyskania 2825 zł
Podatek do US 18% 508.5 zł
Kwota netto (na rękę) 5141.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5650 zł
Podstawa opodatkowania 1130 zł
Koszty uzyskania 4520 zł
Podatek do US 18% 813.6 zł
Kwota netto (na rękę) 4836.4 zł