5215 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


4745.65
(z prawami autorskimi)

4464.04
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5215 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4745.65 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4464.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5215 zł
Podstawa opodatkowania 2607.5 zł
Koszty uzyskania 2607.5 zł
Podatek do US 18% 469.35 zł
Kwota netto (na rękę) 4745.65 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5215 zł
Podstawa opodatkowania 1043 zł
Koszty uzyskania 4172 zł
Podatek do US 18% 750.96 zł
Kwota netto (na rękę) 4464.04 zł