500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


455
(z prawami autorskimi)

428
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 455 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 428 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 500 zł
Podstawa opodatkowania 250 zł
Koszty uzyskania 250 zł
Podatek do US 18% 45 zł
Kwota netto (na rękę) 455 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 500 zł
Podstawa opodatkowania 100 zł
Koszty uzyskania 400 zł
Podatek do US 18% 72 zł
Kwota netto (na rękę) 428 zł

    Frazy powiązane:

  • 500 zł brutto ile to netto umowa o dzieło
  • ile wynosi podatek od wynagrodzenia brutto 500 zł na rok 2017