48000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


43680
(z prawami autorskimi)

41088
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 48000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 43680 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 41088 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 48000 zł
Podstawa opodatkowania 24000 zł
Koszty uzyskania 24000 zł
Podatek do US 18% 4320 zł
Kwota netto (na rękę) 43680 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 48000 zł
Podstawa opodatkowania 9600 zł
Koszty uzyskania 38400 zł
Podatek do US 18% 6912 zł
Kwota netto (na rękę) 41088 zł