470 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


427.7
(z prawami autorskimi)

402.32
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 470 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 427.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 402.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 470 zł
Podstawa opodatkowania 235 zł
Koszty uzyskania 235 zł
Podatek do US 18% 42.3 zł
Kwota netto (na rękę) 427.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 470 zł
Podstawa opodatkowania 94 zł
Koszty uzyskania 376 zł
Podatek do US 18% 67.68 zł
Kwota netto (na rękę) 402.32 zł