462 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


420.42
(z prawami autorskimi)

395.472
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 462 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 420.42 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 395.472 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 462 zł
Podstawa opodatkowania 231 zł
Koszty uzyskania 231 zł
Podatek do US 18% 41.58 zł
Kwota netto (na rękę) 420.42 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 462 zł
Podstawa opodatkowania 92.4 zł
Koszty uzyskania 369.6 zł
Podatek do US 18% 66.528 zł
Kwota netto (na rękę) 395.472 zł