4400 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


4004
(z prawami autorskimi)

3766.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4004 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3766.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4400 zł
Podstawa opodatkowania 2200 zł
Koszty uzyskania 2200 zł
Podatek do US 18% 396 zł
Kwota netto (na rękę) 4004 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4400 zł
Podstawa opodatkowania 880 zł
Koszty uzyskania 3520 zł
Podatek do US 18% 633.6 zł
Kwota netto (na rękę) 3766.4 zł