4375 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3981.25
(z prawami autorskimi)

3745
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4375 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3981.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3745 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4375 zł
Podstawa opodatkowania 2187.5 zł
Koszty uzyskania 2187.5 zł
Podatek do US 18% 393.75 zł
Kwota netto (na rękę) 3981.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4375 zł
Podstawa opodatkowania 875 zł
Koszty uzyskania 3500 zł
Podatek do US 18% 630 zł
Kwota netto (na rękę) 3745 zł