4210 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3831.1
(z prawami autorskimi)

3603.76
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4210 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3831.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3603.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4210 zł
Podstawa opodatkowania 2105 zł
Koszty uzyskania 2105 zł
Podatek do US 18% 378.9 zł
Kwota netto (na rękę) 3831.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4210 zł
Podstawa opodatkowania 842 zł
Koszty uzyskania 3368 zł
Podatek do US 18% 606.24 zł
Kwota netto (na rękę) 3603.76 zł