400 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


364
(z prawami autorskimi)

342.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 364 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 342.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 400 zł
Podstawa opodatkowania 200 zł
Koszty uzyskania 200 zł
Podatek do US 18% 36 zł
Kwota netto (na rękę) 364 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 400 zł
Podstawa opodatkowania 80 zł
Koszty uzyskania 320 zł
Podatek do US 18% 57.6 zł
Kwota netto (na rękę) 342.4 zł

    Frazy powiązane:

  • 400 zl brutto umowa o,dzieo