3975 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3617.25
(z prawami autorskimi)

3402.6
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3975 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3617.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3402.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3975 zł
Podstawa opodatkowania 1987.5 zł
Koszty uzyskania 1987.5 zł
Podatek do US 18% 357.75 zł
Kwota netto (na rękę) 3617.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3975 zł
Podstawa opodatkowania 795 zł
Koszty uzyskania 3180 zł
Podatek do US 18% 572.4 zł
Kwota netto (na rękę) 3402.6 zł

    Frazy powiązane:

  • 3975 brutto ile to netto