3900 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3549
(z prawami autorskimi)

3338.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3549 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3338.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3900 zł
Podstawa opodatkowania 1950 zł
Koszty uzyskania 1950 zł
Podatek do US 18% 351 zł
Kwota netto (na rękę) 3549 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3900 zł
Podstawa opodatkowania 780 zł
Koszty uzyskania 3120 zł
Podatek do US 18% 561.6 zł
Kwota netto (na rękę) 3338.4 zł

    Frazy powiązane:

  • 3900 brutto ile to netto w 2017