3800 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3458
(z prawami autorskimi)

3252.8
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3458 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3252.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3800 zł
Podstawa opodatkowania 1900 zł
Koszty uzyskania 1900 zł
Podatek do US 18% 342 zł
Kwota netto (na rękę) 3458 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3800 zł
Podstawa opodatkowania 760 zł
Koszty uzyskania 3040 zł
Podatek do US 18% 547.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3252.8 zł

    Frazy powiązane:

  • 3800 ile to netto 2017