3600 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3276
(z prawami autorskimi)

3081.6
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3600 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3276 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3081.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3600 zł
Podstawa opodatkowania 1800 zł
Koszty uzyskania 1800 zł
Podatek do US 18% 324 zł
Kwota netto (na rękę) 3276 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3600 zł
Podstawa opodatkowania 720 zł
Koszty uzyskania 2880 zł
Podatek do US 18% 518.4 zł
Kwota netto (na rękę) 3081.6 zł