3381 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3076.71
(z prawami autorskimi)

2894.136
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3381 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3076.71 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2894.136 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3381 zł
Podstawa opodatkowania 1690.5 zł
Koszty uzyskania 1690.5 zł
Podatek do US 18% 304.29 zł
Kwota netto (na rękę) 3076.71 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3381 zł
Podstawa opodatkowania 676.2 zł
Koszty uzyskania 2704.8 zł
Podatek do US 18% 486.864 zł
Kwota netto (na rękę) 2894.136 zł